1397-11-13
ماموریت ما چیست ؟

ماموریت ما در زندگی چیست ؟

فهرست محتوا چگونه ساخته می شویم؟واقعا هدف ما چیست ؟برخورد ما در انتخاب هدف چیست؟تجربه شخصی من در انتخاب هدف : چگونه ساخته می شویم؟ در […]
1397-11-13

یک کلام حرف حساب با شریفی ها

مقدمه سلام در این مقاله قرار است به برخی از مشکلات و ضعف های دانشجویان شریفی اشاره کنم و در خصوص آن ها کمی بحث کنیم. […]
1397-11-13
محمدجواد طبی کبیر - الکامپ

تجربه فعالیت در شتابدهنده شریف

تجربه فعالیتم در شتابدهنده شریف ، به عنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاه شریف
1397-11-13
کارآفرینی یعنی آفریدن

کرمی به نام ” آفریدن “

از زمانی که در زمینه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا شروع به فعالیت کردم ، نکته جالبی را در افراد و کارآفرینانی که در این […]